1. Home
  2. Erfgoed
  3. Onderzoeken

Oude drukken en handschriften

Er zijn wel 35.000 oude drukken en handschriften uit de Gelderse geschiedenis in de collectie van het Erfgoedcentrum in Rozet te ontdekken. Je vindt er ook unieke documenten die van landelijk belang zijn. Het mooie is dat je ze ook mag inzien! 

Collectiestukken kun je tijdens openingstijden van het Erfgoedcentrum in Rozet opvragen bij de balie. Neem wel een geldig legitimatiebewijs mee.

Gelders erfgoed (Gelriana)

Erfgoedcentrum in Rozet richt zich speciaal op Gelders en lokaal erfgoed. Het oud bezit bestaat voor een belangrijk deel uit Gelriana: boeken over Gelderland, die hier zijn gedrukt óf die afkomstig zijn van belangrijke Gelderse instellingen of personen uit het verleden.

De verzameling is zeer divers: van Karolingische handschriftfragmenten, pamfletten uit de 18de eeuw tot en met brochures van toeristische attracties uit het eind van de 19de eeuw.

Handschriften

Het oudste handschrift uit de collectie is een fragment uit de negende of tiende eeuw. Uit de Middeleeuwen bezit Erfgoedcentrum in Rozet 2 getijdenboeken, waarvan één afkomstig uit het zusterklooster Bethanië bij Arnhem.

Natuurlijk zijn ook manuscripten uit andere eeuwen goed vertegenwoordigd. De handschriften tot ca. 1550 zijn opgenomen in de databank Medieval Manuscripts in Dutch Collections (MMDC).

Gedrukte werken

De collectie gedrukte werken bestaat onder andere uit: (post-) incunabelen, ordonnanties, plakkaten en pamfletten, kranten (waaronder Gelderse kranttitels vanaf 1760), tijdschriften (waaronder Gelderse tijdschriften vanaf 1800) en brochures.

Veel brochures afkomstig uit het voormalig ‘Arnhemsch Leesmuseum’ (1872-1932) zijn ook digitaal beschikbaar via het digitale leesmuseum.

Collectie Gelderse Academie (Harderwijk)

Het Gelderse Harderwijk was van 1648 tot en met 1811 een universiteitsstad, een eer die werd gedeeld met slechts vier andere steden: Leiden, Utrecht, Groningen en Franeker (en gedurende een paar decennia ook Nijmegen).

Na de sluiting van de Gelderse Academie in Harderwijk kwam een deel van het bijzondere boekenbezit terecht bij de boekerij van provinciehoofdstad Arnhem en later bij de Openbare Bibliotheek.

Het boekenbezit (bijna 500 banden) bevat vooral algemene werken met betrekking tot de geschiedenis van Gelderland, maar ook 17de-eeuwse atlassen van de befaamde Amsterdamse drukker Blaeu.

Collectie Hof van Gelre en Zutphen

Het Hof van Gelre en Zutphen was van 1544 tot en met 1795 het (rechterlijke) bestuurscentrum van Gelderland.

Erfgoedcentrum in Rozet heeft ongeveer 300 banden uit de boekerij van het Hof, voornamelijk juridische werken uit die tijd.

Schilderij met portret van een man

Collectie Alexander Ver Huell

Alexander Ver Huell (1822-1897) was een excentrieke en rijke Arnhemmer die in zijn tijd de nodige bekendheid genoot als tekenaar en kunstverzamelaar.

Je ziet hiernaast een geschilderd portret van hem.

Bij zijn dood liet hij zijn bijzondere boekbezit na aan de Openbare Bibliotheek, bestaande uit ongeveer 1.500 titels van de 16de tot en met de 19de eeuw. In een groot aantal drukken heeft Ver Huell zelf aantekeningen geplaatst, allerlei materialen geplakt of zelfs illustraties gemaakt.

De bibliotheek bezit ook zo'n 350 originele tekeningen gemaakt door Alexander Ver Huell.

Fonds Nijhoff

De collectie Fonds Nijhoff bestaat uit het fonds van uitgeverij Nijhoff.

De uitgeverij was tussen 1752 en 1867 actief in Arnhem. Uitgever Paulus Nijhoff was in 1853 de 1ste bibliothecaris van de Arnhemse Openbare Bibliotheek.

Het fonds is in 2003 geschonken door Kluwer Academic Publishers.

Collectie Van den Broek

De Collectie Van den Broek (27 banden) is klein maar bijzonder. Het bevat handschriften met een Japans-Nederlands en Nederlands-Japans woordenboek van de hand van J.K. van den Broek en diverse Japanse drukken uit zijn bezit.

Van den Broek was afkomstig uit Arnhem en diende als gouvernementsgeneesheer op Deshima (Nagasaki) in de jaren 1853-1857. De collectie is raadpleegbaar op microfiche in Erfgoedcentrum in Rozet.