1. Home
  2. Onderwijs
  3. Nieuws & agenda

13.000 Arnhemse leerlingen ondergedompeld in cultuur

24-01-2018 -

Jaarlijks maken 13.000 leerlingen van 55 Arnhemse scholen kennis met kunst en cultuur. Een prachtig resultaat van twee jaar samenwerking tussen primair onderwijs, culturele instellingen en gemeente Arnhem.

Samenwerking

Door de samenwerking bezoeken 13.000 leerlingen van 55 Arnhemse scholen jaarlijks acht grote culturele instellingen in (omgeving) Arnhem. Daarnaast maakten maar liefst 54 scholen gebruik van de voorstellingen en kunstlessen die meer dan 100 lokale cultuuraanbieders op school verzorgden.

Dit is mede mogelijk gemaakt door de matchingsregeling van gemeente Arnhem, die het landelijke bedrag voor cultuureducatie per leerling in Arnhem verdubbelt. Leerkrachten van dertien scholen zijn getraind om zelf kunstlessen te verzorgen. Hierdoor heeft kunst een vaste plek gekregen binnen het bestaande lesprogramma.

Trots

De stad Arnhem mag trots zijn op deze mooie eerste resultaten uit een vruchtbare samenwerking. Gerrie Elfrink, wethouder Cultuur, benadrukte tijdens de bijeenkomst het belang van cultuureducatie. De creatieve ontwikkeling van kinderen is volgens hem minstens zo belangrijk als taal en rekenen. Kunstvakken maken kinderen sociaalvaardiger en kritischer. Hij pleitte dan ook voor het bewaken en koesteren van de budgetten.

Vooruitblik

Alle partijen zetten zich de komende jaren in om op alle 62 Arnhemse scholen een kunst- en cultuurplan te realiseren. Ook worden intensievere samenwerkingen tussen culturele instellingen en scholen en verbinding tussen reguliere en naschoolse kunstlessen nagestreefd. 

nieuwjaarsbijeenkomst

Convenant Cultuureducatie Primair Onderwijs

In 2015 spraken schoolbesturen, culturele instellingen en gemeente Arnhem af duurzaam samen te werken om cultuureducatie in het primair onderwijs te benoemen, in beeld te brengen en te borgen. Dit werd vastgelegd in een convenant.

In het convenant staat dat tot en met 2023 alle basisschoolleerlingen in de gemeente Arnhem kennismaken met het rijke cultuuraanbod in de stad en hun eigen talenten ontdekken. Daarnaast wordt cultuureducatie verankerd in het schoolprogramma en in de kennis en vaardigheden van leerkrachten.

Delen op social media