1. Home
  2. Onderwijs
  3. Nieuws & agenda

De bibliotheek op school

15-09-2020 -

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. In Arnhem zijn op dit moment acht scholen die een Bibliotheek op school hebben. In 2020 is er ruimte voor vier nieuwe scholen om deel te nemen.

Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze wel of niet lezen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo kunnen kinderen beter meekomen in de (digitale) samenleving en daar heeft iedereen belang bij. Uit het onderzoek van PISA dat in 2018 is afgenomen blijkt dat de leesvaardigheid van de Nederlandse kinderen daalt.

Rozet stimuleert kinderen en jongeren om meer te lezen. De Bibliotheek op school helpt basisscholen om deze doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees-en leeromgeving. 

Wil jij ook een bibliotheek op jouw school? Neem dan contact op met Niesje Meijeringh:
Niesjemeijeringh@rozet.nl
026-3543514

Delen op social media