1. Home
  2. Onderwijs
  3. Nieuws & agenda

Directeuren van alle CMK-basisscholen delen kennis

05-12-2017 -

Op alle deelnemende Cultuureducatie met Kwaliteit-scholen (CMK) worden leerkrachten getraind om kunstvakken te geven én worden leerlijnen cultuureducatie ontwikkeld. Wat kun je binnen dit proces leren van andere scholen? Welke ‘producten’ kun je uitwisselen?

Uitwisselen en samenwerken

Kennisdeling is een onderdeel van de subsidie Cultuureducatie met Kwaliteit. Rozet wil als penvoeder echter niet bepalen hoe deze kennisdeling ingevuld moet worden, maar samen met de betrokken directeuren en interne cultuurcoördinatoren onderzoeken hoe we dit onderdeel op zinvolle wijze kunnen vormgeven.

Op 26 oktober kwamen directeuren bijeen om te ontdekken wat de onderlinge verbindingen zijn. In korte ‘tape dates’ bespraken directeuren hoe zij cultuureducatie vormgeven. Vervolgens beschreven zij op tape zinvolle verbindingen op het gebied van cultuur tussen beide scholen. Inspirerende gesprekken, waarin directies open vertelden over het spanningsveld tussen alles ‘wat moet’ en ‘wat echt belangrijk’ is binnen het onderwijs. Over de verschillende visies op cultuuronderwijs, het belang van creatieve vakken, onderzoekend leren en de integratie met andere vakken.

Digitale netwerkkaart

Tijdens die bijeenkomst is besloten dat er een digitale netwerkkaart komt met alle deelnemende CmK-scholen, zodat scholen elkaar kunnen vinden. Ook zal het komende jaar gewerkt worden aan een beschermde digitale omgeving waar scholen inspiratie materiaal kunnen delen: denk aan lesideeën, filmpjes, draaiboeken, leerlijnen en kwaliteitskaarten. En mooie stap, die we samen waar kunnen maken!

Over Cultuureducatie met Kwaliteit 

Sinds de start van het project Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in 2013 hebben veertien basisscholen deelgenomen. Een traject waar zowel leerkrachten als kinderen erg veel plezier aan beleven. De eerste periode CmK is in december 2016 succesvol afgerond. Tien deelnemende scholen hebben er toen voor gekozen om het project voort te zetten om de leerlijnen die zij aan het ontwikkelen zijn goed te kunnen implementeren.

Interesse?

De nieuwe subsidieperiode biedt ook mogelijkheid aan nieuwe scholen om te starten. Deze regeling loopt tot december 2020. Nieuwsgierig? Bekijk ook eens ons filmpje over cultuureducatie in Arnhem.

Meer informatie over Cultuureducatie met Kwaliteit

Delen op social media