1. Home
  2. Onderwijs
  3. Nieuws & agenda

Samen aan de slag met Kunst, taal en rekenen

30-05-2018 -

Scholen en cultureel aanbieders zijn de afgelopen maanden enthousiast aan de slag gegaan met het speerpunt Kunst, taal en rekenen.

Co-creatie

Zo ging de Heijenoordschool in april al in co-creatie aan de slag met een cultureel aanbieder. De rekenlessen werden verrijkt door het maken van muziek. De uitkomsten van deze pilot worden meegenomen in het vervolg van het project. En mooi voor jouw school: het eindresultaat wordt met alle scholen gedeeld.

Daarnaast willen nog vijf andere scholen samen met een cultureel aanbieder een project ontwikkelen dat in gelijke mate bijdraagt aan de doelen kunst, taal en/of rekenen. De eerste verkennende gesprekken zijn gevoerd.

Nieuwe activiteiten

Al 15 aanbieders hebben aangegeven zich te verbinden aan het speerpunt Kunst, taal en rekenen. Zij ontwikkelen nieuw materiaal of scherpen bestaand materiaal aan. Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de dagelijkse lespraktijk kunnen de aanbieders veelgebruikte methodes taal en rekenen inzien.

speerpunt

Je vind alle projecten rondom het speerpunt ‘Kunst, taal en rekenen’ in een praktisch overzicht op de projectpagina op deze site. 

Lees meer en bekijk het aanbod Kunst, taal en rekenen

Delen op social media