Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Als je verder surft accepteer je onze cookies.

  1. Home
  2. Onderwijs
  3. Nieuws & agenda

Speerpunt voor 2020 en 2021: De kunst van het maken

19-11-2019 -

Samen met het onderwijs en culturele aanbieders kiest Rozet periodiek een inhoudelijk speerpunt. In 2020 en 2021 staan mediakunsteducatie en makersonderwijs centraal. Gaat jouw school graag op zoek naar handvatten om techniek en nieuwe technologieën geïntegreerd op te nemen in het lesprogramma? Dan kun je deelnemen aan een co-creatietraject met Rozet.

Kinderen hebben dagelijks te maken met techniek en met nieuwe technologieën, film en fotografie. Komende jaren gaat (digitale) techniek een vaste plaats innemen in het curriculum van het basisonderwijs. 

Co-creatie
In een co-creatietraject ga je als school een samenwerking aan met een kunstenaar die veel weet over (digitale) technieken. De vraag en ambitie van de school staat daarbij centraal.
Verwondering en verbeelding zijn het uitgangspunt. Het ontwikkelen van het creatief vermogen een doel. Lessen met digitale media kunst en techniek zijn de route. En de leerling is de maker.

Het proces
In overleg met de school zal de co-creatie starten met een voorbeeldtraject. De kinderen uit de bovenbouw van de school krijgen lessen mediakunst en techniek. Leerkrachten krijgen observatie-opdrachten.
Vervolgens gaan de betrokken leerkrachten samen met de kunstenaar nieuwe projecten ontwerpen en uitvoeren in de klas. Het resultaat: meerdere kunstzinnige media- en techniekprojecten die nog jaren uitvoerbaar zijn. De projecten sluiten aan bij ontdekkend en ontwerpend leren door middel van een creatief proces.

Voor wie?
Bovenbouw groepen uit het PO (groepen 5-6 en/of 7-8)

Kosten?
Rozet vraagt een subsidie aan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeente Arnhem. Dit maakt deelname kosteloos. Deelnemende scholen dragen bij in uren van leerkrachten én leerlingen.

Planning

  • Tot en met 20 december: geef je interesse door aan Rozet
  • Januari 2020: deelnamegesprekken tussen Rozet en school
  • Februari 2020: subsidieaanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie
  • Mei 2020: toekenning subsidie en start project

De duur van de co-creatie wordt overlegd met deelnemende scholen. Deelname bedraagt minimaal 1 schooljaar.

Achtergrondinformatie

Wat is mediakunsteducatie?
Mediakunsteducatie is het leren over en door media als kunstzinnige uiting. Te denken valt aan recentelijk ontwikkelde technologieën, informatietechnologie, film en fotografie, waarbij kritisch kijken, reflecteren en creatieve vaardigheden een belangrijke rol spelen.

Wat is makersonderwijs?
Makersonderwijs is ‘leren door te doen’. Onderwijs in het brede gebied van techniek en technologie, met de leerling als maker in een onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend creatief proces.

Wat mag je van een mediakunstenaar verwachten?
Een breed scala aan (digitale) technieken en mogelijkheden die op een kunstzinnige manier worden ingezet. Denk hierbij aan: 3D-scultping en -printing , augmented reality, virtual reality picture-soundscapes, animatiemachines, pretapparaten.
Resultaten uit de lessen kunnen geheel digitaal zijn, maar juist ook geïntegreerde combinaties van analoog en digitaal zullen voorkomen.
Producten als iPad met vele apps, Little Bits, MicroBits, maar ook motortjes, lapjes, hout, kunststoffen, metaal, apparaatonderdelen en alle denkbare analoge materialen zijn tools.

Programmeren, (de)construeren, bouwen, animeren zijn mogelijke werkwijzen.

Delen op social media