1. Home
  2. Onderwijs
  3. Nieuws & agenda

Terugblik op training ‘Blik op cultuureducatie’

05-12-2017 -

De werkgroep Kunst van de Sint Jozefschool vroeg onze consulenten om hulp bij het formuleren van een visie op cultuureducatie. Op donderdag 7 september gaven onze adviseurs de training Blik op Cultuureducatie op de St. Jozefschool in Elden.

Cultuureducatie

Doel van deze training was om een beeld te krijgen van cultuureducatie en welke waarde dit kan hebben voor het onderwijs op hun school. Het is een eerste stap om te komen tot een gezamenlijke visie op cultuureducatie.

Nieuwe blik 

Iedereen was gevraagd het kunstwerk mee te nemen (of een foto ervan) dat thuis boven de bank hangt. Vervolgens vertelden ze waarom dit boven hun bank hangt, welk verhaal erachter zit, wat maakt dit werk zo mooi (of niet mooi) maakt. Een uitwisseling in open sfeer, die soms tot verrassingen en een andere kijk op elkaar leidde.

Terwijl de deelnemers meegenomen werden in een verhaal, schreven zij op post-it briefjes op waar ze het mee eens waren of wat ze belangrijk vonden. Ze werden meegenomen door de tijd en de snel veranderende wereld waarin de kinderen tegenwoordig leven. We weten niet welke banen de kinderen van nu later zullen krijgen. We weten wel dat ze bepaalde vaardigheden nodig zullen hebben om zich te kunnen redden in die wereld. School is een belangrijke plek om daarmee te oefenen.

 

Input voor visie

Maar wat vonden de deelnemers dan belangrijk? Elke leerkracht heeft een volgorde van belangrijkheid aangegeven met behulp van de post-it blaadjes. De uitkomsten zijn als input gegeven aan de werkgroep Kunst, die daarmee een eerste aanzet kon formuleren voor de gezamenlijke visie op cultuureducatie voor de St. Jozefschool.

Delen op social media