1. Home
  2. Onderwijs
  3. Voor- en vroegschoolse educatie

BoekStart in de kinderopvang

Samen een boekje lezen, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren... 

Kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met mooie verhalen, ontwikkelen een voorsprong (op school).

BoekStart in de kinderopvang

BoekStart in de kinderopvang is een uitbreiding op het programma BoekStart voor baby'sVoorlezen en bezig zijn met taal is belangrijk voor baby's en peuters. BoekStart stimuleert de taalontwikkeling en wil ouders en kinderen laten genieten van de verhalen.

BoekStart in de kinderopvang richt zich op baby's, dreumesen en peuters in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

BoekStart in de kinderopvang ook in jouw organisatie?

Neem contact op met Niesje 026 - 354 3514 of stuur een e-mail.

Ervaring uit de praktijk

"Wat zijn we blij met de BoekStart op de Wigwam! Onze collectie bestond uit verouderde, te moeilijke en soms zelfs halve boekjes. Zo jammer. Er kon amper worden voorgelezen en dat terwijl we weten dat lezen belangrijk is voor het ontwikkelen van taal, woordenschat, het plezier en de fantasie.

Nu hebben we een hele mooie BoekStart-collectie voor alle leeftijden en is ons leesgedrag met zeker 90% verbeterd! Kinderen komen maar wat graag boekjes brengen om door ons te laten bekijken en lezen! Maar niet alleen dat. Naar aanleiding van een boekje zijn er zoveel activiteiten te bedenken. Zoals bij het boek Wij gaan op berenjacht. We hebben samen met de kinderen een parcours uitgezet zoals in het boek… over daken, muurtjes en door de sloot om uiteindelijk in de grot te eindigen. Met fantasie, heel veel plezier en zelfs lichamelijk ontdekken we de wereld van het boek. Wij op de Wigwam zijn enthousiast!!!"

Ingeborg, pedagogisch medewerker kinderdagverblijf de Wigwam (SKAR)

Zes pijlers

BoekStart in de kinderopvang kent zes pijlers: 

  1. Een aantrekkelijke leesplek in de kinderopvang.
  2. Een startcollectie met geschikte boekjes.
  3. Deskundigheid van pedagogische medewerkers verrijken.
  4. Betrekken van ouders, om thuis voorlezen en bibliotheekbezoek te stimuleren.
  5. Een voorleesplan maken met een structurele plek van voorlezen in het beleid van de kinderopvang.
  6. Samenwerken in een netwerk voor leesbevordering (met o.a. Bibliotheek, jeugdgezondheidszorg en gemeente).