1. Home
  2. Onderwijs

Voortgezet onderwijs

“Creativiteit is in het onderwijs net zo belangrijk als alfabetisme, en we moeten het met dezelfde status behandelen” (Ken Robinson) Onderwijs verrijkt met taal, kunst en erfgoed is onmisbaar voor de vorming van jongeren en voor hun 21e eeuwse vaardigheden.

Rozet is partner van alle onderwijsinstellingen in Arnhem. Samen versterken we de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit doen we voor regulier én speciaal onderwijs.

Taal: collecties

Collecties en activiteiten voor leesbevordering en extra leesplezier in de klas.

Culturele partners in Arnhem

Maak gebruik van de educatieve programma´s van de Arnhemse culturele instellingen.

Boekengasten lezen door

Lekker chillen doe je met een boek. In de Bibliotheek vind je kasten vol.

Lezen voor de lijst

Op deze website vind je de titellijsten en algemene informatie voor Nederlands, Duits en Fries.

Wat wij doen

Wij werken samen met het voortgezet onderwijs op het gebied van taal, kunst en erfgoed aan:

  • de ontwikkeling van beleid en visie op cultuureducatie en doorlopende leerlijnen;
  • innovatie van taal, kunst en erfgoedvakken;
  • samenstelling van een programma culturele activiteiten;
  • verbinding tussen onderwijs en cultuuraanbieders;
  • bijscholing en cursussen;
  • ontwikkeling van nieuwe projecten.