Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Als je verder surft accepteer je onze cookies.

We zijn weer geopend! Kijk op deze pagina www.rozet.nl/corona voor het laatste nieuws, onze openingstijden en belangrijke informatie over onze maatregelen.
  1. Home
  2. Over Rozet
  3. Ons verhaal

Rozet's familiegeschiedenis: Bibliotheek Arnhem

De familiegeschiedenis van Bibliotheek Arnhem, Volksuniversiteit Arnhem en Kunstbedrijf Arnhem vormen de wortels van Rozet. Op 15 augustus 2016 zijn de stichtingen bestuurlijk gefuseerd. De rode draad in de historie is het streven naar de ontwikkeling van mensen door kennisoverdracht van taal, kunst en erfgoed. 

Hier lees je alles over de geschiedenis van Bibliotheek Arnhem

Hoe het allemaal begon...

Het begon met kloosterbibliotheken waar alleen kloosterlingen toegang hadden. Tijdens de Reformatie, de kerkhervormingen in de 16de eeuw, werden alle Arnhemse kloosters onteigend. Dit betekende het einde voor deze kloosterbibliotheken. De collecties belandden eerst in de Grote Kerk. Later werden ze overgebracht naar de stadsbibliotheek.

Die bibliotheek was nog niet openbaar. Alleen regenten mochten er komen, de bestuurders van de stad in de 17de en 18de eeuw. Door de eeuwen heen zorgden diverse schenkingen van oud-Arnhemse families van speciale collecties en een deel van de boekencollectie van de opgeheven universiteit Harderwijk (1818) voor uitbreidingen.

In de Eeuw van de Rede (18e eeuw) nam de belangstelling voor wetenschap toe. Talloze geleerde genootschappen richtten hun eigen leeszalen op. Bepaalde werken konden in bruikleen meegenomen worden, maar uitsluitend door aangesloten geleerden.

Openbare leeszaal en bibliotheek

Op aansporing van het geleerde genootschap Prodesse Conamur gingen de bibliotheek van het Provinciaal Gouvernement, bibliotheek Provincie en de Leeszalen samenwerken. Hier werd de basis gelegd voor de collectie van de latere Gelderland Bibliotheek. Op 1 oktober 1856 opende deze Openbare Bibliotheek haar poorten.

Eind 19de eeuw groeide de behoefte aan niet-wetenschappelijke en actuele literatuur. Er kwam een openbare leeszaal met meer populaire werken voor een breder publiek.

In 1955 kreeg de Openbare Bibliotheek een nieuwe naam, de Gelderse Bibliotheek. Ook lag er de opdracht van de Provincie om een Gelderland-collectie op te bouwen en beschikbaar te stellen.

Bibliotheek Arnhem

De Gelderse Bibliotheek, Openbare Leeszaal en Rooms-Katholieke Leeszaal fuseerden in 1970 tot Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek, oftewel Bibliotheek Arnhem.

De wetenschappelijke tak werd eind jaren '8o onderdeel van een landelijk dekkend netwerk van provinciale bibliotheken met een 'wetenschappelijke steunfunctie'.

Dit werd in 2011 omgedoopt tot Plus bibliotheken. Arnhem verwierf het zwaartepunt Geschiedenis en stelt haar collectie beschikbaar voor zowel de stad, de inwoners van Gelderland als het hele land.

Gelderland Bibliotheek

De Gelderland Bibliotheek was van oudsher de afdeling van Bibliotheek Arnhem met alles over de geschiedenis van Arnhem en Gelderland. Het vormt sinds 2013 samen met het historische deel van Museum Arnhem het Erfgoedcentrum.

Een unieke samenwerking en combinatie van een museum en een gespecialiseerde bibliotheek. Bezoekers kunnen aan de hand van 12 thema’s de historie en verhalen van Arnhem en omgeving ontdekken en alle denkbare Gelderse onderwerpen onderzoeken.

Op 1 januari 2015 fuseerde Bibliotheek Arnhem met de Volksuniversiteit Arnhem.