Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Als je verder surft accepteer je onze cookies.

We zijn weer geopend! Kijk op deze pagina www.rozet.nl/corona voor het laatste nieuws, onze openingstijden en belangrijke informatie over onze maatregelen.
  1. Home
  2. Over Rozet
  3. Ons verhaal

Rozet's familiegeschiedenis: Volksuniversiteit

Rozet is ontstaan uit 3 stichtingen, waaronder de Volksuniversiteit Arnhem. We belichten hier de wortels van onze huidige organisatie. 

Het verhaal van de volksuniversiteit begint eigenlijk in Engeland. 

Hoe het allemaal begon...

Halverwege de 19de eeuw maakte een kleine groep wetenschappers in Engeland zich zorgen over de verborgen tweedeling in de maatschappij. Aan de ene kant de kleine groep wetenschappelijk geschoolden, aan de andere kant de grote groep van 'onwetenden' van het volk.

Pas in 1913 werd de 1ste volksuniversiteit opgericht door sociaal geograaf professor Steinmetz (1862- 1940) in Amsterdam.

De directeur van de Kweekschool van onderwijzeressen, Louis Cornelis Bigot, gaf de impuls voor de oprichting van de Volksuniversiteit in Arnhem in 1918/1919. De activiteiten waren verspreid door de stad en omgeving.

Een leven lang leren

Van 1986 tot 1993 was Volksuniversiteit Arnhem onderdeel van de overkoepelende Stichting Volwasseneneducatie en Volksuniversiteit Arnhem (SVVA). Toen in 1993 basiseducatie een plek kreeg in regionale opleidingscentra (ROC's) ging Volksuniversiteit Arnhem verder als zelfstandige stichting voor non-formele volwasseneneducatie.

Onder de noemer ‘Een leven lang leren’ fuseerden Volksuniversiteit Arnhem en Bibliotheek Arnhem in 2015. Het team en de functie 'volksuniversiteit' maken sindsdien deel uit van de bibliotheek met dezelfde waarden hoog in het vaandel: laagdrempeligheid, persoonlijke groei, ontmoetingsfunctie, sociale participatie en betaalbaarheid.