1. Home
 2. Over Rozet

Rozet heeft de ANBI-status

Rozet richt zich op cultuur en de verbinding van de samenleving door taal, kunst en erfgoed. We zetten ons in voor de inwoners van Arnhem en omgeving waar iedereen gelijke kansen heeft om zich persoonlijk te ontwikkelen. 

Rozet is een non-profitorganisatie met een ANBI-status. Die afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, een erkend goed doel. Uw bijdrage wordt goed besteed en is aftrekbaar voor de belasting. 

Zakelijke gegevens:

 • Naam van de instelling: Rozet
 • RSIN/Fiscaal nummer: NL852903145B01
 • Contactgegevens: Kortestraat 16, 6811 EP ARNHEM
 • Doelstelling: Het realiseren en in standhouden van een levendige (sociaal) cultureel-maatschappelijke onderneming in Arnhem door het (doen) aanbieden van een geïntegreerd, modern en samenhangend activiteitenaanbod op het gebied van bibliotheekvoorzieningen, educatie, kunst, cultuur, informatie, techniek, mens en maatschappij.
 • Beleidsplan: Jaarplan 2020
 • Raad van Bestuur: Jenny Doest
 • Raad van Toezicht: Arie de Vries (voorzitter), Marieke Westerbeek, Anique Aretz, Thijs van Exel, Tirzah Tetelepta, Ralph Koenis (aspirant-lid) (meer info over de Raad van toezicht)
 • (Pagina over) jaar- of bestuursverslag 2019 
 • Financiële Verantwoording: zie jaarverslag 2019

Feiten & cijfers 

 • Ruim 1 miljoen bezoekers
 • 227 vrijwilligers in 2019, 127 dienstverbanden en 25 via derden
 • Ruim 184.000 mensen namen in 2019 deel aan onze activiteiten op het gebied van taal, kunst en erfgoed.
 • 148 formele samenwerkingspartners en honderden informele partners.

Inkomsten

Stichting Rozet is een non-profit organisatie die deels wordt gesteund door de gemeente Arnhem. Andere inkomsten komen voort uit activiteiten, lezingen, cursussen en bibliotheekabonnementen. Deze activiteiten zijn niet kostendekkend.

Uit verhuur en arrangementen afkomstige fondsen worden volledig benut om de doelstellingen op het gebied van taal, kunst en erfgoed te realiseren.

De ontwikkeling van iedere Arnhemmer staat hierbij centraal. 100% geletterd is een voorbeeld van de projecten/ambities waaraan Rozet met hart en ziel meewerkt.