1. Home
  2. Onderwijs

Samen voor taal

Een groot aantal organisaties in Arnhem streven ieder op eigen wijze naar een taalrijke thuisomgeving voor alle Arnhemse kinderen.

Het project de Taalrijke thuisomgeving heeft opgeleverd dat we elkaar beter hebben leren kennen en daardoor meer met elkaar kunnen en willen samenwerken.

Deze afbeelding geeft een goed beeld van het netwerk in Arnhem. Alle partners hebben het inzicht gekregen dat het bereiken van de ouders nog veel vraagt. En hebben uitgesproken hier verder mee te willen.

Het project wordt daarom omgezet naar een programma Samen voor Taal. In dit programma gaan we werken met het programma Thuis in Taal dat in Rotterdam is ontwikkeld door Martine van der Pluijm.

Op deze pagina willen we je de komende jaren informeren over Samen voor Taal. Regelmatig zal hier nieuwe informatie over het programma te vinden zijn.

Bekijk ook onze facebookpagina

Samenwerkingspartners

Stichting Pas

Stichting PAS stimuleert op verschillende manieren een taalrijke thuisomgeving door ouders te betrekken bij de (taal)ontwikkeling van hun kind.

Stichting Peutercentra Arnhem

SPA biedt, verspreid over de stad, educatief peuterspeelzaalwerk en op 3 plekken een BSO. Elk kind verdient de beste start. Ieder kind is bij ons welkom!

Rozet

Rozet werkt voor en samen met de professionals van kinderdagverblijven, peuteropvang, scholen en andere partners in de stad aan de taalrijke thuisomgeving.

Partou Kinderopvang

Partou Kinderopvang doet heel veel om een taalrijke thuissituatie te creëren.