Stichting Beheer Rozet, Bibliotheek Arnhem en Kunstbedrijf Arnhem zijn op 15 augustus 2016 bestuurlijk gefuseerd. De intentie hiertoe is eind 2015 uitgesproken. Zij gaan als Stichting Rozet verder onder één directeur-bestuurder en één raad van toezicht. De gezamenlijke raden van toezicht zijn verheugd te kunnen melden dat zij mevrouw Jenny Doest (48) benoemd hebben in de functie van directeur-bestuurder van Stichting Rozet.

Rozet staat in de naam van de stichting uitdrukkelijk voor het gebouw én voor de samenwerking van de bibliotheek en Kunstbedrijf in heel Arnhem. De organisaties zien de bestuurlijke fusie als meest passende vorm om de samenwerking vorm te geven en de doorontwikkeling van Rozet voort te zetten. Het doel is om deze krachtige culturele en educatieve voorziening voor Arnhem duurzaam te versterken. Het besluit om bestuurlijk te fuseren is gebaseerd op de resultaten van het onderzoekstraject Doorontwikkeling Rozet.

Jenny Doest directeur-bestuurder
De nieuwe directeur-bestuurder Jenny Doest begint vanaf de start van Stichting Rozet op 15 augustus 2016 met haar werkzaamheden. Zij is 48 jaar en heeft haar sporen verdiend bij het landelijke Kenniscentrum voor kleinschalige, ambachtelijke beroepsgroepen en opleidingen, vanaf 2011 als algemeen directeur. “Werken aan ontwikkeling, een leven lang” noemt zij de rode draad in haar leven.


stads 

Rozet is het middelpunt voor cultuur, kennis en educatie in Arnhem. Ga je als bezoeker bij Rozet naar binnen, dan stap je rijker weer naar buiten. Lezingen, cursussen, workshops, debatten, presentaties, optredens en tentoonstellingen, als ook bottom-up initiatieven maken Rozet tot een levendig knooppunt.