Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Als je verder surft accepteer je onze cookies.

We zijn weer geopend! Kijk op deze pagina www.rozet.nl/corona voor het laatste nieuws, onze openingstijden en belangrijke informatie over onze maatregelen.
  1. Home
  2. Nieuws

Terugblik ICC-netwerkbijeenkomst

02-04-2019 -

Woensdag 20 maart jl. vond de ICC-netwerkbijeenkomst plaats die geheel in het teken stond van het speerpunt ‘Kunst, taal en rekenen’. Basisscholen de Gazelle en de Madelief presenteerden hun co-creatie in het kader van dit speerpunt.

De Gazelle heeft, samen met kunstenaar Krista Burger, de WIG-lessen ontwikkeld. De Madelief heeft samen met Henriëtte Zoon, theater aan woordenschat gekoppeld, woorden die in de WO-methode voorkomen.

Na de presentaties was er de keuze uit drie workshops:

- De Som der delen (rekenen) van De Vloer  voor groep 1 t/m 5
- LICHT-letters (taal) van Niek Michel  voor groep 3 t/m 5 
- Je neus in de boter (taal) van Held en Bloem voor groep 6 t/m 8   

Meer informatie over bovenstaand én ander aanbod op het gebied van kunst, taal en rekenen vind je in de flyer.

Co-creatie bij De Gazelle

De startvraag waar de leerkrachten van de groepen 3/4 van de Gazelle mee begonnen was: Wat kunnen de kunstvakken bijdragen aan onderzoekend rekenen bij de projecttaken van WIG (meten, tijd, geld) in de groepen 3/4?
Tijdens de ICC-netwerkbijeenkomst kregen we enkele inspirerende voorbeelden te zien van lessen die ontwikkeld en gegeven zijn. Het team van de Gazelle is blij met de co-creatie. Door krachtige lessen te ontwikkelen,  met daarin een vloeiende overgang van spelend leren naar formeel leren, raken de kinderen enthousiast en betrokken. Alle kinderen kunnen meedoen en werken tijdens de lessen actief met hoofd, hart en handen.

Co-creatie bij De Madelief

De Madelief heeft samen met theaterdocent Henriëtte Zoon gewerkt aan woordenschat. Woorden als tektonische platen, vulkanisme en andere begrippen die in de WO-methode aan bod komen. Henriëtte vertelde tijdens de ICC-netwerkbijeenkomst hoe de vraag is ontstaan en wat zij er mee gedaan heeft.

De leerkrachten vertelden in een filmpje (ze konden er helaas niet bij zijn), dat ze verbaasd waren over het resultaat. Door de woorden te gebruiken in toneelspel, zaten ze in sneltreinvaart in de hoofden van de kinderen: “Doen wij er weken over om deze begrippen te laten beklijven bij de kinderen, zit het er bij Henriëtte na een uur in”.
De leerkrachten van de Madelief hebben ervaren dat deze manier van werken de kinderen en henzelf veel oplevert. Ze hebben dan ook besloten om verder te gaan met CMK om zo nog meer de kunsten te verbinden aan de andere vakken.

Wat is co-creatie?

Co-creatie is een samenwerking tussen school en cultuuraanbieders, waarbij het eindresultaat altijd uniek is en past bij de school. Er wordt iets nieuws gemaakt, waarbij je het beginpunt samen afstemt en de weg naar het eindpunt een avontuur is. Uitgangspunt van de co-creatie is de exacte vraag en behoefte van de school. Co-creatie leidt tot betere producten die écht op de vraag van de school zijn toegespitst en daarmee bijdragen aan de verankering van kunst- en cultuureducatie in het curriculum van de school.

De video hiernaast, die we samen met de leerkrachten van basisschool De Gazelle hebben gemaakt, vertelt je meer over co-creëren in de praktijk.

Wil je met ons van gedachten wisselen over co-creatie op jouw school? Neem dan contact op met Anneke Ingwersen

Delen op social media