1. Home
  2. Onderwijs

Rozet voor primair onderwijs

Kinderen zijn van nature creatief, ondernemend en vernieuwend. Met taal, kunst en erfgoed blijf je de kinderen inspireren om deze eigenschappen verder te ontwikkelen. Graag willen we met jou de inventiviteit van ieder kind vergroten.

Samen met scholen en leerkrachten creëren we een doorlopende leerlijn voor alle kinderen in Arnhem. Dit doen we voor regulier én speciaal onderwijs.

Wat wij doen

  • Samen met de scholen ontwikkelen we de visie en leerlijnen voor cultuureducatie;
  • We organiseren samen taal-, kunst- en erfgoedactiviteiten op maat;
  • De consulenten Onderwijs informeren over nieuwe ontwikkelingen en inspiraties op het gebied van cultuureducatie.

Cultuur en School Arnhem

Bij het vinden van geschikt aanbod, kunnen de scholen het complete aanbod van kunstinstellingen en cultuuraanbieders uit Arnhem en omstreken vinden op Cultuur en School Arnhem.

Convenant Cultuureducatie

Sinds 1 september 2015 is het Convenant Cultuureducatie Primair Onderwijs Arnhem 2015-2023 van kracht. Dit door de stuurgroep Cultuureducatie PO Arnhem opgestelde kader kan rekenen op een breed draagvlak onder scholen en culturele instellingen in Arnhem.

Om dit plan te realiseren, levert Rozet menskracht in expertise en organisatie op drie niveaus: kennismaking, verdieping en verankering.

Uitgelichte projecten

PR8cultuurprogramma & KR8igvervolg

Kennismaking met de grote cultuuraanbieders.

Cultuureducatie met Kwaliteit

Bouw aan een doorlopende leerlijn cultuureducatie.

Speerpunt kunst, taal & rekenen

Zet kunst in voor je reken- en taaldoelen.

Kansrijk opgroeien

Ieder kind kan zich breed ontwikkelen door cultuureducatie.

de Bibliotheek op school

Structureel samenwerken aan taal en leesbevordering.

Taal: collecties en activiteiten

Collecties en activiteiten voor leesplezier in de klas.

Inspiratie & training

Vakkennis en inspiratie voor leerkrachten.

Cultuuraanbod Arnhem

Zoek in het complete aanbod van cultuuraanbieders voor jouw school.

Regelingen & fondsen

Financiële of materiële ondersteuning voor taal, kunst en erfgoed op school.

Team Onderwijs

Onze consulenten onderwijs werken graag met je samen op het gebied van taal, kunst en erfgoed.

Matilda presenteert...

Hoi, ik ben Matilda. Ik ben een echte boekenwurm. Ik leen stapels boeken in de bibliotheek. Hier vind je de boeken die ik deze keer de leukste vond!