1. Home
  2. Onderwijs
  3. Primair onderwijs

Rozet voor speciaal onderwijs

Samen met het speciaal onderwijs in Arnhem geven we vorm van cultuuronderwijs. We willen op een passende wijze alle kinderen met taal, kunst en erfgoed in aanraking te brengen. 

Graag willen we samen met jou nieuwe ontwikkelingen in gang zetten. Samen met jou en culturele partners kunnen we zoveel mogelijk leerlingen door naar kunst als vrijetijdsbesteding.

Cultuur op en na school

Samen met partner Onderwijsspecialisten hebben we een convenant ondertekend. We hebben afgesproken om met elkaar zoveel mogelijk leerlingen op het speciaal onderwijs in aanraking te laten komen met taal, kunst en erfgoed. Ze maken kennis met kunst als vrije tijdsbesteding.

Inmiddels zijn met onze netwerkpartners meerdere cursusgroepen gerealiseerd, waar leerlingen als vrijetijdsbesteding uit kunnen kiezen. Van De Band, waarbij leerlingen roulerend kennis maken met de instrumenten van een popband tot muziektheaterlessen. Ook zijn er jongeren die vanuit rap en theater een eigen productie creëren. 

Jouw consulenten Onderwijs

  • Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) - onder school: Tjeerd Kootstra, na school: Maribel Coco Perez
  • Primair Speciaal Onderwijs (PSO) - onder school: Doreen Keurentjes, na school: Maribel Coco Perez
  • Speciaal Basisonderwijs (SBO) - onder school: Doreen Keurentjes, na school: Maribel Coco Perez