Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Als je verder surft accepteer je onze cookies.

We zijn weer geopend! Kijk op deze pagina www.rozet.nl/corona voor het laatste nieuws, onze openingstijden en belangrijke informatie over onze maatregelen.
  1. Home
  2. Over Rozet
  3. Ons verhaal

Rozet's familiegeschiedenis: Kunstbedrijf Arnhem

Rozet is ontstaan uit 3 stichtingen, waaronder het Kunstbedrijf Arnhem. De ontstaansgeschiedenis daarvan wordt hier belicht. Het begon ooit met muziek.

De Arnhemse Muziekschool werd in 1865 opgericht. 

Hoe het allemaal begon...

De school verwierf al snel een belangrijke plaats in het culturele leven van de stad. Ze bood meer dan de naam zou vermoeden. Naast muziek in uiteenlopende stijlen, kon men er ook terecht voor dans- en musicalcursussen.

En niet alleen cursussen. Voor wie van muziek of dans zijn vak wilde maken werd de voorbereiding voor het toelatingsexamen van het conservatorium of de dansacademie verzorgd. Dit gebeurde in samenwerking met de Hogeschool voor de kunsten Arnhem en het voortgezet onderwijs.

Stedelijke Muziekschool

De Arnhemse Muziekschool werd in 1956 een gemeentelijke instelling en wijzigde in 1959 van naam in Stedelijke Muziekschool. Samen met de Mariënburg waren zij van oudsher 2 bekende, gerenommeerde instituten voor kunst- en cultuureducatie.

Een groot aantal projecten voor de wijken volgde. Zo werd voor kansarme jongeren het op de ‘Urban Arts’ gerichte ‘New Arts’ ontwikkeld, compleet met talenttrajecten door ‘peer teaching’ en certificering binnen een informele sfeer.

Stichting Kunstbedrijf

De gemeente zag de toegevoegde waarde van de aanpak van stichting Beleven en sprak in 2007 de intentie uit om Het Domein en stichting Beleven in één organisatie op te laten gaan. De organisaties werkten toen al binnen het programma Breedtekunst samen aan het aanbod voor primair onderwijs.

In het voorjaar van 2011 werd hiervoor stichting Kunstbedrijf Arnhem opgericht, die de opdracht kreeg het les- en cursus- aanbod in de stad te verzorgen én de kunsten naar de wijken en het (primair) onderwijs te brengen.

In 2012 verzelfstandigde Het Domein in stichting Kunstbedrijf Arnhem. Vrijwel alle medewerkers van Het Domein gingen werken bij de nieuwe stichting Kunstbedrijf Arnhem. Sommigen stapten over en een groot deel werd gedetacheerd vanuit de gemeente.

Een jaar later fuseerden stichting Beleven en Kunstbedrijf Arnhem, ze gingen verder onder de naam Stichting Kunstbedrijf Arnhem. Kort daarna veranderde de rol van de stichting noodgedwongen van uitvoerder naar intermediair. Verbinder is nu de rol: Docenten zijn niet meer in dienst, maar als netwerkpartners verbonden aan Kunstbedrijf. 

De Mariënburg

De Mariënburg, voortgekomen uit De Werkschuit, werd opgericht in 1974. Ze dankte haar naam aan de nieuwe vestigingsplek: De Mariënburg. Het was een instituut voor creativiteitsontwikkeling en beeldende-, dramatische- en audiovisuele vorming.

Iedereen had toegang tot deze plek om al dan niet met behulp van materialen de eigen creativiteit te ontdekken. De Mariënburg was daarnaast steunpunt voor het onderwijs in Arnhem en omgeving: men hielp basisscholen en leerkrachten bij het vormgeven van hun kunsteducatie.

De Stedelijke Muziekschool en De Mariënburg besloten om per 1 januari 2000 samen verder te gaan onder de naam Het Domein als onderdeel van de gemeentelijke organisatie. De activiteiten werden verspreid over een netwerk van locaties in de stad.

Stichting Beleven

In 1998 richtte een aantal betrokken Arnhemmers de stichting Beleven op. Veel kinderen, maar ook volwassenen, maakten weinig tot geen gebruik van de culturele voorzieningen in de stad.

Kunst draagt echter niet alleen bij aan een brede persoonlijke ontwikkeling, maar voedt ook de leefbaarheid en de sociale samenhang en is bij uitstek in staat het beeld en zelfbeeld van een buurt positief te beïnvloeden. Vanuit die sterke overtuiging trok de stichting geïnspireerd de wijken van de stad in en organiseerde laagdrempelige kunst- en cultuuractiviteiten.

De onorthodoxe aanpak bracht kunst en cultuur tot in de haarvaten van de stad tot leven. Het bracht Arnhemmers niet alleen in contact met kunst, maar droeg ook bij aan ontmoeting en sfeer in de buurt.