Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Als je verder surft accepteer je onze cookies.

 1. Home
 2. Over Rozet

Governance

Directeur-bestuurder Jenny Doest is verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering van Rozet. De Raad van Toezicht beoordeelt de kwaliteit van onze non-profitorganisatie op basis van het beleid. Daarnaast denken ook de ondernemingsraad en de vrijwilligersraad mee.

Governance

Rozet wil van maximale meerwaarde zijn voor de stad Arnhem. Hoe we dat doen, vind je op deze website.

Enkele jaren geleden is ervoor gekozen om als één organisatie op te treden. Kunstbedrijf, bibliotheek, erfgoed en Rozet gingen samen (lees over de organisatiegeschiedenis). Samen met partners in de stad voeren we als non-profitorganisatie onze maatschappelijke opdracht zo effectief en efficiënt mogelijk uit. 
Rozet werkt volgens het Raad van Toezichtmodel en volgens de principes van de landelijke Governance Code Cultuur. Dit zijn afspraken voor zowel goed bestuur, een gedragscode als toezicht. Samenwerken, binnen als buiten de organisatie, en eigen professionaliteit zijn belangrijke thema's. 

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft 6 leden. Elk lid neemt aan de raad deel voor Rozet als geheel en vanwege een specifieke deskundigheid:

 • Dhr. A.H. (Arie) de Vries (voorzitter RvT)
  Is bestuurder Stichting Sterker Sociaal Werk.
 • Mevr. A.W.M. (Anique) Aretz (vice-voorzitter RvT)
  Is directeur-eigenaar Anar interim-management en lid ombudscommissie gemeenten Rheden, Doesburg en Rozendaal.
 • Dhr. M.C. (Michel) Bloemsma (lid RvT)
  Is financieel directeur nv SRO, lid raad van commissarissen Baston Wonen.
 • Dhr. M.P (Thijs) van Exel (lid RvT)
  Is zelfstandig onderzoeker/adviseur.
 • Mevr. T.S.F. (Tirzah) Tetelepta. Is Sr. Project Manager Risk & Security Projecten van de Rabobank.
 • Dhr. R. Koenis (aspirant-lid RvT). Is klachtcoördinator consument & kleinzakelijke markt bij Liander.

De raad komt 6 of 7 keer per jaar bijeen.

Ondernemings- en vrijwilligersraad

Naast de raad van toezicht denken ook de ondernemingsraad en de vrijwilligersraad mee.

De belangen van de medewerkers worden behartigd in de ondernemingsraad; de belangen van de vrijwilligers in de vrijwilligersraad. Dat klinkt niet meer dan logisch, maar vrijwel geen enkele andere culturele organisatie heeft zo'n raad voor en door vrijwilligers.

Rozet werkt met ruim 200 vrijwilligers, op allerlei plekken in de organisatie. Dankzij de oprichting van de vrijwilligersraad eind 2017 heeft elke vrijwilliger ook formeel inspraak binnen de organisatie.

Samenstelling Raad van Toezicht

Qua samenstelling is de Raad van Toezicht een divers team. Elk lid van de raad is een generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de Stichting Rozet als geheel.

Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid en achtergrond. De leden nemen deel aan een van de ingestelde commissies. Er zijn 6 tot 7 bijeenkomsten van de Raad van Toezicht per jaar.

Daarnaast worden er themabijeenkomsten georganiseerd, vindt overleg plaats met interne stakeholders en vragen commissiebijeenkomsten om een structurele tijdsinvestering.

Thema’s Raad van Toezicht in 2019

Bij de bestuurlijke fusie in augustus 2016 heeft de Raad van Toezicht een ontwikkel- en professionaliseringstraject ingezet. Hierbij was veel aandacht is voor de inrichting van de governance (zie hierboven) en onderlinge samenwerking.

Rozet sluit aan bij ‘Code Cultural Governance’. Daarnaast zijn er verschillende commissies ingesteld:

 • de auditcommissie
 • de commissie kwaliteit en ontwikkeling
 • de remuneratiecommissie
 • de juridische commissie