1. Home
  2. Rozet in de wijk

Verhalen bij de buren

Verhalen bij de Buren is een initiatief van Serge Metselaar. Zij is een ervaringsdeskundige actrice en projectleider. Zij woont in de Geitenkamp te Arnhem. Zij heeft zware periodes gekend in haar leven. Zij liep hierbij regelmatig tegen stigma’s (vooroordelen) aan. Mensen waren zich veelal niet bewust van deze stigma’s. Vanuit haar eigen ervaring, en mensen om haar heen, wilde zij graag bewustzijn van stigma verhogen. Vooral bij mensen werkzaam (professionals & vrijwilligers) met mensen met psychische aandoeningen.  Zij wilde dit doen door middel van interactief theater.

In 2018 waren er twee voorstellingen waarin mensen met en zonder psychische aandoeningen met elkaar op zoek gingen naar de overeenkomsten. In 2019 ontwikkelde Verhalen bij de Buren de workshop: jouw verhaal, mijn verhaal. Dit kwam tot stand met behulp van ZonMW & Rozet.

In 2020 biedt Verhalen bij de Buren twee workshops aan

Workshop: Jouw verhaal, mijn verhaal

In deze workshop spelen drie ervaringsdeskundige actrices diverse scènes die als uitgangspunt dienen voor interactieve opdrachten.
Een ervaren workshopbegeleidster begeleidt de workshop.

Doel: Bewustzijn van eigen stigma verhogen en in welke mate dit je werk beïnvloedt.
Deelnemers: Professionals & vrijwilligers die in hun werk te maken hebben met mensen met psychische aandoeningen.
Werkvorm: Naar aanleiding van theaterscènes voeren deelnemers in kleine groepjes opdrachten uit.
Aantal deelnemers: 8-32

Neem contact met ons op

Workshop: Help, ik herstel

In deze workshop speelt één ervaringsdeskundige actrice drie scènes over haar eigen herstel. Deze scènes dienen als uitgangspunt voor interactieve opdrachten.

Doel: Inzicht in herstel.
Deelnemers: Mensen met psychische aandoeningen, hun naasten en mensen die met hen werken.
Werkvorm: Naar aanleiding van drie theaterscènes voeren de deelnemers opdrachten uit.
Aantal deelnemers: 4-8 (deze workshop gaat de diepte in en vergt een veilig klimaat vandaar dat er niet te veel deelnemers mee kunnen doen).

Neem contact met ons op